ABOUT US

WE CARE.

ด้วยค่านิยม Fresh Food From Farm For Your Family ซึ่งเรายึดมั่นในการทำการเกษตรอินทรีย์ (Organic) ไม่ใช่แค่กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเท่านั้น หากแต่ผู้บริโภคจะต้องได้รับสินค้าที่ดีที่สุด มีความสดใหม่ มีรสชาติอร่อยถูกปาก มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เหมาะสมกับครอบครัวของลูกค้าโดยเสมือนเป็นคนในครอบครัวของเรา

WE DELIVER.

เราส่งมอบ อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ที่ผลิตจากฟาร์มของเรา โดยลูกค้าจะได้รับ ผลิตภัณฑ์ที่ สด สะอาด รสชาติอร่อย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และปราศจากจากสารเคมีต่างๆ สั่งซื้อจากเรา Pureorganicfarm Mobile : +668 4676 4884

WE`RE CREATIVE.

เราจะดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการเกษตรแบบผสมผสาน และแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจแนวทางเดียวกันดำเนินการ

ABOUT US

           ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมและศักยภาพสูงทั้งในด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งในการเพาะปลูก และทำเกษตรมาตั้งแต่สมัยก่อนอยู่แล้ว อีกทั้งการเป็นศูนย์รวมระบบคมนาคมขนส่ง และมีแรงงานฝีมือที่มีความชำนาญด้านการเกษตรสูง ก็เป็นจุดแข็ง ที่ทำให้ประเทศไทยเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิค (Organic) นั้น ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เดินสวนทางกับการเกษตรแบบทุนนิยมโดยสิ้นเชิง ซึ่งวิถีออร์แกนิคนั้น จะใช้แนวทางตามในวิถีแบบธรรมชาติ ในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การทิ้งดินก่อนการเพาะปลูกไม่น้อยกว่า 2 ปี การหมักปุ๋ยหมักชีวภาพทีมีจุลลินทรีย์มีชีวิต ไว้ใช้ ซึ่งการหมักปุ๋ยแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน การหาแหล่งน้ำที่สะอาด ไม่สามารถใช้น้ำจากแหล่งแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ธรรมชาติได้ อีกทั้งยังต้องมีการจัดผังแนวกันชน เพื่อป้องกันการใช้สารเคมีจากพื้นที่อื่นรอบข้าง รวมถึงต้องจัดระบบนิเวศภายในให้สามารถเกิ้อกูล ควบคุมศัตรูพืช วัชพืช ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้ทรัพยากรทั้งเวลา ทั้งความรู้และความเข้าใจอย่างยิ่ง

IMG_2236

Pureorganicfarm

           ทั้งนี้ผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญคือ “อาหาร” ซึ่งถือได้ว่าถือเป็น 1 ใน ปัจจัย4 ที่มีผักโขมความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่แปลกที่อาหารตามท้องตลาดจะสดใหม่ และอยู่ได้นาน ส่วนหนึ่งคงต้องยอมรับว่า มีสารเคมีช่วยสร้างคุณค่าให้อาหารดูดี มีราคา ซึ่งมีทั้งคนที่รู้ และไม่รู้ หรือรู้แต่ก็ยังมองข้าม สำหรับคนที่ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร จึงเริ่มมองหาทางเลือกอื่นไว้เป็นทางรอดเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น เพราะคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว หลีกหนีจากเคมีเจือปนในกระบวนการผลิต การเพาะปลูก หรือเลี้ยงดู


           เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร บริษัท เพียว ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับเตรียมทำนาลูกค้า โดยดำเนินการตามมาตรฐานสากล นับตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ดินที่ปลอดสารเคมี มากกว่า 5 ปี ,การขุดเจาะน้ำบาดาลลึกมากกว่า 100 เมตรเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาด บริสุทธิ์
ปราศจากสารเคมี และอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยนช์ มาใช้ในการเพาะปลูก ,การจัดสรรพื้นที่แนวป้องกันสารเคมีจากพื้นที่ข้างเคียงตามหลักภูมิสถาปัตยกรรม (BARRIER) ,การใช้จุลินทรีย์ที่มีชีวิตในระบบนิเวศ (ECO SYSTEM) เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตภายในฟาร์ม , การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ในการจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้มีความมั่นใจในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดเตรียมพื้นที่ การเพาะปลูก จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า

Story

"ให้กับ คุณแม่ ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ ทำให้วันนี้แนวความคิดนั้นถูกขยายขึ้น เพื่อให้คนในครอบครัวทุกคน ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และยังขยายสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ จนถึงวันนี้ เพียว ออร์แกนิค ฟาร์ม ยังคงมีความมุ่งมั่น ในการผลิตอาหาร และเครื่องดื่มจากสมุนไพรออร์แกนิคที่มีประโยชน์ รสชาติถูกปาก และปราศจากสารเคมีต่างๆ ให้กับลูกค้า อีกทั้งยังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมภายในฟาร์ม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อน ที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในครอบครัวอีกแหล่งหนึ่งด้วย"

pureorganicfarm

Product

IMG_2189
IMG_2190
IMG_2235
IMG_2236
IMG_2250
IMG_2384
ข้าวโพดหวาน-1
เตรียมทำนา-1
ไถนา-และบ่อปลา-1
ไถนา-1
ไถเอง-1
ทดสอบน้ำ-1
ทดสอบระบบสปริงเกอร์-1
ปอเทือง-1
น้องวัว
ผักกาดหอมซูม-1
แนวชะอม
ผักกำลังโต-1
สลัดกล่อง-1
ผักโขม
มาตรวจงาน
วันฟ้าสวย
ข้าวโพดหวาน-1

Order

เราส่งมอบ อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ที่ผลิตจากฟาร์มของเรา โดยลูกค้าจะได้รับ ผลิตภัณฑ์ที่ สด สะอาด รสชาติอร่อย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และปราศจากจากสารเคมีต่างๆ

สั่งซื้อจากเราโดยท่านสามารถคลิกที่ menu Order ด้านล่างนี้

Payment

เราส่งมอบ อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ที่ผลิตจากฟาร์มของเรา

ลูกค้าสามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่นี้

Tracking Number

เราจัดส่ง ผัก อาหาร และ เครื่องดื่ม สดใหม่ทุกวัน ที่ผลิตจากฟาร์มของเรา

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่นี้

lalamove

มีจุดส่ง 2 ที่ คือ สนง. และ กฟผ.  สามารถสอบถามค่าขนส่งได้ ที่

Line : @pureorganicfarm

e-mail : pureorganicfarm@gmail.com

Contact Us

Contact Info

  • สำนักงานใหญ่ : 267/29 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
  • ฟาร์ม : 105 หมู่2 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
  • Mobile : +668 4676 4884
  • e-mail : pureorganicfarm@gmail.com
  • http://www.pureorganicfarm.co.th
  • Line : @pureorganicfarm
  • Facebook : PureOrganicFarm